annonse

whistler cup 2017 Opprettholder dispensasjonen i Øksnes

louisa johnson x factor : Kjærlighetshaugen. (Foto: Sverre Idar Lakså)

ØKSNES: Hovedutvalg teknisk opprettholder sin dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene knyttet til Kjærlighetshaugen. Utvalget peker i sin begrunnelse på at bygging av boliger på Kjærlighetshaugen vil være med på å dekke inn noe av det store underskuddet av sentrumsnære boliger på Myre.

Sverre Idar Lakså

frikrans eller kassett Det har vært mye debatt rundt hovedutvalg teknisk (HT) sitt vedtak om å innvilge utbygger Atle Hansen dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene knyttet til Kjærlighetshaugen. Flere har sendt inn klager på vedtaket, og disse ble behandlet av HT fredag. Administrasjonen har gått gjennom søknadene, og kunne ikke finne at det var kommet fram nye momenter som gjorde det nødvendig med et nytt vedtak. Derfor fikk HT anledning til å enten ikke ta klagene til følge, eller å ta klagene til følge og gjøre om vedtaket.

delfino hotel hydra Hovedutvalget vedtok å opprettholde dispensasjonen, og de legger til grunn at nye forhold som har betydning for saka er kommet fram etter de innvilget dispensasjon den 8. mai.

thanthi news live – Etter at kommunestyret den 18. juni stoppet videre utvikling av boligområdet ved Elvelunden, er Kjærlighetshaugen eneste gjenværende regulerte område for bolig i nærhet til sentrum. Innvilget dispensasjon for boligområdet Kjærlighetshaugen bidrar positivt til å dekke noe av det store underskuddet som erpå sentrumsnære boliger i kommunesentret Myre, skriver HT i sitt vedtak.

streaming football free HT viser også til at det ved en tidligere anledning ble bemerket av administrasjonen at det ikke ville være aktuelt å nekte bygging av enebolig før veiløsning til Vorneset var på plass.

kaptein supertruse ikke boka – Å utsette/nekte byggetillatelse inntil veiforbindelsen til Vornes er avklart vil ikke være aktuelt. Dette er en egen sak som vil bli løst gjennom reguleringsplan, heter det i utdraget fra behandlinga av boligbyggesøknad i 2008.

corale classics harvey s whistler – Hovedutvalget har i begrunnelsen for dispensasjonsvedtaket vektlagt prinsipper for likebehandling og samfunnsøkonomisk vurdering tilsier at det innvilges dispensasjon. Kommunens vedtak i den aktuelle byggesaka underbygger ytterligere hovedutvalgets begrunnelse knyttet til likebehandling for å innvilge dispensasjon, skriver HT i sitt vedtak.

fate has its way Videre heter det i vedtaket at tiltakshaver har foreslått begrensning i anleggstrafikken til tidsrommet barna er på skolen.

montagem de fotos de natal – Dette ivaretar trafikksikkerheten i anleggsperioden. Utbyggingen vil ikke legge hindringer for pågående ny regulering av adkomst. Trafikkøkningen fra de 7 nye boenhetene vil i liten grad påvirke trafikkbildet for adkomsten til Vornes, skriver HT. Gjennom arbeidet med å løse innsigelsen fra Kystverket på ny adkomst til Vorneset, vil planarbeidet bli ytterligere forsinket. Antatt ferdigstilling av veien vil tidligst være i 2021/2022. Sett ut fra at reguleringen av Kjærlighetshaugen

save tv app var ferdig i 2017, må man kunne si at krav om å ferdigstille veien før realisering vil fungere som et byggeforbud, skriver HT til sist i sin begrunnelse for å opprettholde dispensasjonen.

stopp opp øyeblikk Forslaget om å opprettholde dispensasjonen ble enstemmig vedtatt.

Klikk for å se kommentarer (cassia build icy veins )

grocery store washington dc Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.